บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด
โทร 02-028-8452, 089-893-9506, 089-963-0267
  • th

กระเบื้องยางไวนิล ตรา Starflex


กระเบื้องยางไวนิล ตรา Starflex

กระเบื้องยางไวนิล ตรา STARFLEX

STARFLEX IS ONE OF THE LEADING MANUFACTURERS OF PVC FLOORINGS AND ACCESSORIES IN THAILAND UNDER THE BRAND NAME STARFLEX


1. STONE LOOSE LAY (สินค้าสั่งผลิต)

CODE : M-101

CODE : M-106

CODE : M-109

CODE : M-110

CODE : M-111

CODE : M-113


2. WOOD

CODE : TC-833

CODE : W-0124

CODE : W-939

CODE : W-969

CODE : W-1221

CODE : W-1623

CODE : W-1681

CODE : W-1683

CODE : W-1688

CODE : W-1819

CODE : W-2913

CODE : W-2916

CODE : W-4211

CODE : W-4214

CODE : W-5311

CODE : W-5317

CODE : W-7417

CODE : W-8112

CODE : WT-181

CODE : WT-183


3. WOOD LOOSE LAY

CODE : W-939

CODE : W-969

CODE : W-1221

CODE : WT-181

CODE : WT-183


4. WOOD CLICK

CODE : WC-1216

CODE : WC-2205

CODE : WC-3412

CODE : WC-3801

CODE : WC-5214

CODE : WC-8209

CODE : WC-8923

CODE : WC-8923


5. METALLIC

CODE : ML-1311

CODE : ML-1330

CODE : ML-1915

CODE : ML-6010


6. STONE

CODE : M-101

CODE : M-106

CODE : M-109

CODE : M-110

CODE : M-111

CODE : M-113


7. EXCELLENT GREEN

CODE : G-501

CODE : G-511

CODE : G-515

CODE : G-516

CODE : G-517

CODE : G-523

CODE : G-525

CODE : G-527

CODE : G-535

CODE : G-539

CODE : G-571

CODE : G-585


8. STAR COLLECTION

CODE : SC-5717

CODE : SC-5718

CODE : SC-5723

CODE : SC-5727

CODE : SC-5735

CODE : SC-5739

CODE : SC-5770

CODE : SC-5785

CODE : SC-5786


9. ESD-5

CODE : 4200

CODE : 4701

CODE : 4779

CODE : 4780


10. ESD-7

CODE : 1417

CODE : 1470

CODE : 1483

CODE : 1485


11. ROLL

CODE : RE-9417

CODE : RE-9435

CODE : RE-9439

CODE : RE-9485


12. EXCELLENT

CODE : U-501

CODE : U-511

CODE : U-515

CODE : U-516

CODE : U-517

CODE : U-523

CODE : U-525

CODE : U-527

CODE : U-535

CODE : U-539

CODE : U-571

CODE : U-585


13. STARFLOR

CODE : R-11

CODE : R-15

CODE : R-17

CODE : R-23

CODE : R-27

CODE : R-35

CODE : R-39

CODE : R-70

CODE : R-74

CODE : R-85


14. STARFLOR CP

CODE : CP-4600

CODE : CP-4601

CODE : CP-4633

CODE : CP-4636

CODE : CP-4638

CODE : CP-4654

CODE : CP-4660

CODE : CP-4668

CODE : CP-4683

CODE : CP-4685


15. STARFLOR GREEN

CODE : G-11

CODE : G-15

CODE : G-17

CODE : G-23

CODE : G-27

CODE : G-35

CODE : G-39

CODE : G-70

CODE : G-74

CODE : G-85


16. SPC WOOD CLICK

ผลิตจากระบบ Extrusion เคลือบผิวหน้าด้วย PUR พร้อมโฟมรอง IXPE ความหนา 1.0 มม.
ขนาด 181 x 1220 x 6.0 / 0.3 มม. บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง (2.2082 ตร.ม.) ปริมาณการใช้ 4.53 แผ่น/ตร.ม.

CODE : WS-2301

CODE : WS-2302

CODE : WS-2304

CODE : WS-2310

CODE : WS-2311

CODE : WS-2312