บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด
โทร 02-028-8452, 089-893-9506, 089-963-0267
  • th

กระเบื้องยางไวนิล ตรา T-Flex Master


กระเบื้องยางไวนิล ตรา T-Flex Master

กระเบื้องยางลายไม้ T-Flex Master

T-Flex Master รุ่น SC SERIES (2 mm.)

DBW 2201

DBW 2203

DBW 2204

DBW 2205

DBW 2206

DBW 2207

DBW 2208

DBW 2209

DBW 2210

DBW 2211

T-Flex Master รุ่น LK SERIES (2 mm.)

DBW 2035

DBW 2116

DBW 2118

DBW 2120

DBW 2126

DBW 2127

DBW 2128E

DBW 2129

DBW 2131E

DBW 2139E

T-Flex Master รุ่น SC SERIES (3 mm.)

TW 901

TW 902

TW 903

TW 904

TW 905

TW 906

TW 907

TW 908

TW 909

TW 910

T-Flex Master รุ่น KL SERIES (3 mm.)

DBW 3102

DBW 3102

DBW 3105

DBW 3110

DBW 3113

DBW 3121

DBW 3128

DBW 3130

DBW 3131

DBW 3153

DBW 3414

DBW 3416

DBW 3420

DBW 3422

T-Flex Master “SPC Click lock” (5.5 mm.)

SPW 4301

SPW 4302

SPW 4303

SPW 4304

SPW 4305

SPW 4306

SPW 4307

SPW 4308

SPW 4309

SPW 4310